Regulamin 2019

Regulamin Programu Lojalnościowego Weber Profi+

Aktualizacja 18.01.2019

 1. Organizatorem programu jest SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, adres: ul. Okrężna 16,
  44-100 Gliwice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086064, o kapitale zakładowym 314.627.500,00 zł, posiadająca numer statystyczny REGON 011114850 oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) 522-01-01-585
  (dalej: Organizator).
 2. Program prowadzony jest pod nazwą „Weber Profi+” (dalej również: Program).
 3. Program skierowany jest do Przedsiębiorców (dalej: Uczestnik Programu) – budowlanych firm wykonawczych, budujących domy jednorodzinne i wykonujących prace ogólnobudowlane w systemach Weber na zlecenie klientów indywidualnych. Za Przedsiębiorcę uważa się osobę: fizyczną prowadzącą zarejestrowaną działalność gospodarczą, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Program trwa od 1 marca 2016 r. do odwołania i obowiązuje na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Przystąpienie do Programu następuje w chwili otrzymania zgłoszenia przez Organizatora i jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika o zapoznaniu się z treścią Regulaminu i akceptacją wszystkich jego postanowień, a także z potwierdzeniem, że spełnia określone w Regulaminie warunki uczestnictwa w Programie.
 6. Zgłoszenia przystąpienia do programu należy wysyłać pocztą  na adres Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa dopisek „Weber Profi+”, w formie drukowanej na specjalnym formularzu lub na platformie www.weberprofiplus.pl.
 7. Zgłoszenie do programu powinno zawierać: dane Uczestnika Programu (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, e-mail oraz obowiązkowo numer telefonu).
 8. W Programie nie mogą uczestniczyć pracownicy, przedstawiciele, zleceniobiorcy lub inni współpracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin.
 9. Do Programu nie mogą przystąpić Uczestnicy Programu, którzy biorą udział w innych programach lojalnościowych i premiowych Organizatora dotyczących produktów Weber wskazanych w niniejszym Regulaminie w punkcie 16 poniżej.
  • W przypadku, w którym okaże się, że Uczestnik uczestniczy w innym programie lojalnościowym organizowanym przez Organizatora, Uczestnik będzie musiał wybrać jeden z nich. Korzyści finansowe otrzymane z tytułu uczestnictwa w programie, z którego Uczestnik został usunięty, pomniejszą bonus z Programu, który Uczestnik wybrał.
 10. Mechanika Programu bazuje na zakupie produktów Organizatora, które mają przypisane określone punkty i wymianie ich na nagrody. Produkty i przypisana liczba punktów została wymieniona w punkcie 17.
 1. Wymiana punktów na uprawnienie do uzyskania nagrody następuje poprzez oświadczenie złożone w formie pisemnej na specjalnym druku lub w formie elektronicznej na platformie weberprofiplus.pl oraz (dalej: Zgłoszenie”). Zgłoszenie następuje z chwilą jego odbioru przez Organizatora.
 2. Punkty zgłaszane są pocztą  na adres Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o., ul. Cybernetyki 9, 02-677 Warszawa dopisek „Weber Profi+”
 3. Zgłoszenie punktów musi zawierać: liczbę zakupionych produktów Weber oraz ich rodzaj, a także dane firmy handlowej, w której zostały zakupione.
 4. Zgłoszone i potwierdzone punkty są dostępne w danym roku kalendarzowym, co oznacza, że po 31 grudnia każdego roku, punkty nie zamienione na nagrody przepadają.
 1. Punkty lub transakcje nieobjęte skutecznym Zgłoszeniem w czasie obowiązywania Programu nie mogą być podstawą dla jakichkolwiek roszczeń wobec Organizatora, w tym nie uprawniają Uczestnika do żądania nagrody po zakończeniu obowiązywania Programu. Zgłoszenia odebrane po wygaśnięciu obowiązywania Programu nie będą rozpatrywane przez Organizatora.
 2. W programie obowiązują punkty zgłoszone do Weber Profi+ po rejestracji konta Uczestnika.
 3. Produkty objęte Programem (dalej: Produkty):
Grupa produktowa Nazwa produktu Opakowanie Punkty
Farby weber FZ371 25 20
Farby weber FZ381 25 20
Farby weber FZ391 25 20
Farby weber.ton color 25 20
Farby weber.ton AquaBalance 25 20
Farby weber FZ371 10 10
Farby weber FZ381 10 10
Farby weber FZ391 10 10
Farby weber.ton color 10 10
Farby weber.ton AquaBalance 10 10
Farby weber.ton lazur 5 5
Hydroizolacje weber.ad 785 30 30
Hydroizolacje weber.tec SUPERFLEX D2 24 25
Hydroizolacje weber.tec SUPERFLEX D2 płyn 15 15
Hydroizolacje weber.tec SUPERFLEX D2 proszek 15 10
Hydroizolacje weber.tec 901 czarny 30 20
Hydroizolacje weber.tec SUPERFLEX 10 30 20
Hydroizolacje weber.tec 824 (SUPERFLEX D1) 20 15
Hydroizolacje weber.tec 905 10 10
Hydroizolacje weber.tec 911 1 1
Hydroizolacje weber.tec 911 14 10
Hydroizolacje WEBER.PRIM 803 5 5
Hydroizolacje weber.tec 901 czarny 5 5
Hydroizolacje Weber.ad 785 5 5
Hydroizolacje weber.tec 946 0,6 5
Hydroizolacje webertec bitumal 10 1
Hydroizolacje weber.tec 902 E 5L czarny 5 3
Hydroizolacje webertec Superflex D3 płyn 16 kg 16 20
Hydroizolacje webertec Superflex D3 proszek 16 kg 16 3
Impregnaty weber.floor HB protect 10 5
Impregnaty weber.floor LIT protect 10 5
Impregnaty weber.floor HARDELITH 10 5
Jastrychy weber.floor RAPID 25 2
Jastrychy weber.floor FLOW 25 2
Jastrychy weber.floor 1000 25 1
Jastrychy weberfloor FIBROCEM 20 2
Jastrychy webermix beton B30 25 kg 25 1
Jastrychy webermix beton B50 25 kg 25 1
Keramzyt Leca KERAMZYT antypoślizgowy/w55 0,055 2
Keramzyt Leca KERAMZYT bud-M/BB2,0 2 40
Keramzyt Leca KERAMZYT bud-S/BB1,5 1,5 40
Keramzyt Leca KERAMZYT do zapraw 1,5 40
Keramzyt Leca KERAMZYT impregnowany 2 40
Keramzyt Leca KERAMZYT podsypkowy/BB1,5 1,5 40
Keramzyt Leca KERAMZYT podsypkowy/w55 0,055 2
Kleje do ociepleń weber KS112 25 1
Kleje do ociepleń weber KS122 25 1
Kleje do ociepleń weber KS123 25 1
Kleje do ociepleń weber KS126 25 1
Kleje do ociepleń weber KS143 25 1
Kleje do ociepleń weberbase UNI W 25 1
Kleje do ociepleń weberbase BIAŁY 25 1
Kleje do ociepleń weberbase UNI S 25 1
Kleje do płytek weber.xerm KM Flex 25 3
Kleje do płytek weber.xerm 855 20 3
Kleje do płytek weber ZP414 25 2
Kleje do płytek weber ZP415 25 2
Kleje do płytek weber ZP418 25 2
Kleje do płytek weber ZP413 25 1
Kleje do płytek weberfix EASY 25 1
Kleje do płytek weberfix MOMENT 25 3
Płynne membrany weber.tec 822 24 kg jasnoszary 24 20
Płynne membrany weber.tec 822 7 kg jasnoszary 7 5
Preparaty gruntujące weber PG221 20 10
Preparaty gruntujące weber PG225 20 10
Preparaty gruntujące weber.prim compact (PG22C) 20 10
Preparaty gruntujące weber PG212 10 10
Preparaty gruntujące weber.prim 806 0,6 5
Preparaty gruntujące weber PG221 5 3
Preparaty gruntujące weber PG225 5 3
Preparaty gruntujące weber.prim compact (PG22C) 5 3
Preparaty gruntujące weber.prim kwarc 5 2
Preparaty gruntujące weber.prim start 5 2
Produkty uzupełniające do systemów ociepleń weberad KZ 1 1
Samopoziomujące podkłady podłogowe weber.floor POZIOM 25 2
Samopoziomujące podkłady podłogowe weber.floor 4150 25 2
Tynki weber.pas modelino C 25 15
Tynki weber.pas modelino D 25 15
Tynki weber TD325 30 15
Tynki weber TD331 30 15
Tynki weber TD336 30 15
Tynki weber TD341 30 15
Tynki weber.pas extraclean 30 15
Tynki weber.pas premium 30 15
Tynki weber.pas topdry AquaBalance 30 15
Tynki weber.pas topflex 30 10
Tynki mozaikowe weber TD351 25 15
Tynki mozaikowe weber TD352 25 15
Tynki mozaikowe weber.pas stone 25 15
Tynki mozaikowe weber.pas mosaic 15 10
Zaprawy budowlane webertec NOMIX 25 2

 

 1. Uczestnik Programu, spełniający warunki Programu, otrzymuje nagrodę, którą sam wybierze z kategorii nagród przysługującej przy danym poziomie zgromadzonych punktów.
 2. Nagrody podzielone są na trzy kategorie w zależności od ilości zgłoszonych przez Uczestnika Programu punktów, które odpowiadają zakupionym Produktom.
  • Kategoria I – za zgromadzenie 350 punktów przysługuje jedna spośród wymienionych nagród. Wartość nagród tej kategorii wynosi do 100 zł brutto.
   • 10 szt. t-shirtów
   • 3 szt. spodni do pasa
   • 1 szt. czajnik Zelmer
   • 1 komplet 6 pac Kubala
   • 1 szt. markowego polaru
   • 10 szt. bonów Sodexo o nominale 10 zł
   • 1 szt. karty podarunkowej Rossmann o nominale 100 zł
  • Kategoria II – za zgromadzenie 1.000 punktów przysługuje jedna spośród wymienionych nagród. Wartość nagród tej kategorii wynosi do 300 zł brutto.
   • 4 szt. kamizelki ocieplanej z kapturem
   • 6 szt. spodni ogrodniczek
   • 1 szt. alkomatu
   • 1 szt. wideorejestratora
   • 2 szt. siatki na rusztowanie każda 2,6 m x 14 m
   • 1 szt. detektora metali Bosch
   • 1 szt. karty podarunkowej Media Expert o wartości 250 zł
  • Kategoria III – za zgromadzenie 2.000 punktów przysługuje jedna spośród wymienionych nagród. Wartość nagród tej kategorii wynosi do 550 zł brutto.
   • 1 szt. skrzynka narzędziowa YATO 216 elementów
   • 1 szt. mieszadła Skil o mocy 1600W
   • 1 szt. urządzenia wielofunkcyjnego Epson
   • 1 szt. myjki ciśnieniowej do samochodu Karcher Car
   • 1 szt. wiertarko-wkrętarki BOSCH
   • 1 szt. radia budowlanego BOSCH
 3. Uczestnik Programu ma dowolność w wyborze nagrody co oznacza, że przy zebraniu np. 2.000 punktów może dowolnie wybrać nagrodę przysługującą mu z Kategorii III. Może także wybrać nagrodę z Kategorii I i/lub II w ramach dostępnych punktów.
 4. Zakupiony w ramach jednej transakcji sprzedaży Produkt może być ujęty w Zgłoszeniu i stanowić podstawę dla uzyskania punktów naliczanych na poczet nagrody wyłącznie jednokrotnie przez cały czas trwania Programu.
 5. Na wydanie nagrody Organizator zastrzega sobie 35 dni roboczych od momentu odebrania zgłoszenia bazującego na dostępnych punktach.
 6. Nagrody rzeczowe zostaną dostarczone Uczestnikom Programu na koszt Organizatora, na wskazany pisemnie w zgłoszeniu adres wyłącznie na terytorium RP. Nieodebranie nagrody dostarczonej pod wskazany adres, traktowane jest jako zrzeczenie się nagrody. Nagroda, która nie zostanie odebrana przez Uczestnika, zostanie przekazana do dyspozycji Organizatora z jednoczesnym skutkiem w postaci wygaśnięcia punktów przeznaczonych na uzyskanie prawa do nagrody.
 7. Odbiór nagrody jest związany z obowiązkowym sporządzeniem protokołu odbioru nagrody przy udziale przedstawiciela Organizatora lub kuriera.
 8. Uczestnikowi Programu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w zamian za nagrodę ani do zastrzeżenia szczególnych jej właściwości. Zdjęcia nagród mają charakter poglądowy stąd rzeczywisty wygląd nagród przesłanych do Uczestników Programu może nieznacznie różnić się od nagród prezentowanych na tychże zdjęciach.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany nagrody na inną pod warunkiem, że parametry techniczne nie zostaną pomniejszone.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji przesłanego zgłoszenia poprzez sprawdzenie deklarowanej liczby zakupionych produktów Weber zgłoszonych do Programu ze stanem faktycznym przed przyznaniem nagrody.
 11. Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie, jak również odmowy przyznania Uczestnikowi nagrody w przypadku, gdy Uczestnik podał nieprawdziwe lub niekompletne dane, a także w przypadku powzięcia informacji o działaniach sprzecznych z postanowieniami Regulaminu oraz działaniach sprzecznych
  z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 12. Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być składane pod rygorem nieważności wyłącznie na piśmie na adres e-mail kontakt@weberprofiplus.pl najpóźniej w terminie 7 dni od daty doręczenia nagrody. Nie złożenie reklamacji w podanym termie oznacza zrzeczenie się przez Uczestnika Programu wszelkich roszczeń.
 13. Otrzymanie nagrody przez Uczestnika w ramach niniejszego Programu związane jest z dokonaniem zakupów w ramach prowadzonej działalności, w związku z tym za rozliczenie podatkowe z tytułu otrzymanych nagród odpowiada Uczestnik Programu.
 14. Biorący udział w Programie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 15. Organizator nie odpowiada za podanie przez Uczestnika niepełnych bądź nieprawdziwych danych podczas rejestracji.
 16. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu w każdym czasie, o ile zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone w Serwisie internetowym Organizatora z zastrzeżeniem, że zmiany wejdą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia tych zmian. W szczególności, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy produktów i nagród oraz zasad przyznawania nagród z tym zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie będą dotyczyć osób, które dokonały skutecznego Zgłoszenia przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
 17. Organizator ma prawo odwołać/zakończyć Program w każdym czasie. Wszyscy Uczestnicy Programu zostaną o tym powiadomieni.
 18. Aktualna wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej www.weberprofiplus.pl oraz w siedzibie Organizatora.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Informację o danych osobowych zawiera Załącznik nr 1 do regulaminu.
 20. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 21. Sądem właściwym do rozpatrywania wszelkich sporów wynikłych w związku z Programem jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 22. Regulamin znajduje się na stronie internetowej www.weberprofiplus.pl oraz w siedzibie Organizatora.